Siłownie dla niepełnosprawnych

Siłownie dla niepełnosprawnych zapobiegają społecznemu wykluczeniu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Siłownia dla niepełnosprawnych powinna być w każdej miejscowości.

siłownie dla niepełnosprawnych

Takie siłownie zewnętrzne dla osób niepełnosprawnych są cenną inicjatywą, która pozwala na aktywizację fizyczną poprzez likwidowanie barier uniemożliwiających uczestnictwo osobom niepełnosprawnym w życiu sportowym.

Siłownie dla niepełnosprawnych są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób które pomimo niepełnosprawności chcą być aktywne. Najbardziej atrakcyjne i pożądane szczególnie w okresie letnim ze względu na bezpłatny i ogólny dostęp są siłownie zewnętrzne dla niepełnosprawnych. Siłownia dla niepełnosprawnych posiada przyrządy przystosowane do ćwiczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Urządzenia w takiej siłowni pozwalają na wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych i rehabilitacyjnych przez osoby niepełnosprawne. Siłownie dla niepełnosprawnych to również sposób na wyrównanie szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób poruszających się na wózkach. Każda siłownia dla niepełnosprawnych musi spełniać odpowiednie wymogi dotyczące bezpieczeństwa osób ćwiczących. Przyrządy do ćwiczeń są specjalnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Siłownie dla niepełnosprawnych to również rozwiązanie spełniające zapotrzebowanie społeczne na tego typu miejsca. Takie siłownie dla niepełnosprawnych powinny się znajdować w ośrodkach rehabilitacyjnych, domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości i wszędzie tam gdzie to jest niezbędne. Siłownia dla niepełnosprawnych to dobry sposób na aktywizację osób niepełnosprawnych.

Urządzenia siłowni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych muszą posiadać konstrukcję umożliwiającą samodzielne wykonywanie ćwiczeń przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Siłownie dla niepełnosprawnych. Prawa autorskie zastrzeżone.